Priser

Tjenester Pris
Tomtebefaring, oppmåling for hus / tilbygg plassering kr 1.750,-
Oppmåling av gammelt hus for tegning kr 1.750,-
Skisse tegning 1:100 1 stk A-3 kr 3050 ,-
Korrigering 1 stk A-3 kr 1.650,-
Komplet søknadstegning 1:100 plan, nødv fasader, snitt inkl event situasjonskart etter skisse og korr. kr 6.050,-
Søknad uten ansvar (tidligere byggemelding) m/nabovarsel eks rek.sending kr 3150,- pr.stk
Byggesøknad med nabovarsel (eks rek) og funksjon som ansvarlig søker kr 8.450,-
Dispensasjon søknad / øvrig brev til kommune A-4 kr 1.200,-
Arbeidstegning / detalj 1:100 el 1:50 pr A-3 format kr 1.650,-
Ansvar m/ kontroll av byggherres eget arbeid, pr fag Fra 5.800,-
Tetthetsmåling inntil eneboligstørrelse (eks transportutg) pr stk kr 3.600,-
Rådgiving / konsulenttjenester / prosjektering / samordning av kundes egne arbeider, endring av ansvarsrett pr t 795,-

Diverse tjenester utført av / v firma Byggmester Olaf Haugland faktureres etter følgende satser der annet ikke er avtalt:

For tømrerarbeider o.l utført på regningsarbeid gjelder følgende satser:

Tømrer kr 540,- pr time, Tømrerbas 570,- pr t.
Lærling 30 – 40 – 55 – 75% av tømrersats fra 1 – 4 halvår.
Ung hjelpearbeider 75% av tømrersats. Utplassert skoleelev 25% av tømrersats.
Tømrer inkluderer nødvedig standard elektrisk, luft og handverktøy til utførelse av vanlig tømrerarbeider. Døgnleie for øvrig spesialutstyr. Overtid utover normalarbeidstid + 50%.
Tillegg for reisetid utover nærområder, taxi/båtutgifter til skjærgård.

Materialer kommer i tillegg med netto pris + 15% påslag + transport.
Underentreprenør faktureres netto + påslag 12%.

Transportutgifter  tur/retur liten varebil inntil 10 km kr 50,- inntil 20km kr 100,- inntil 40 km kr 200,-, over 40 km kr 5,00 pr km. For el.bil -50% ved lån av strøm til lading. Båttransport 0-10 min kr 250,- og 0-20 min kr 500,-Tillegg faktureres sjåfør som satser for tømrerarbeider.

Tillegg stillasleie kr 2,50 pr m2 pr dag, + skilt 120,- pr stillas

Søppelavgift for blanda avfall i fellescontainer på lager Kalstad, kr 3.950,- pr tonn. (veies ikke, antas ut fra ca mengde levert).

 

Fakturagebyr kr 60,- beregnes for fakturering under kr 1.000,-
Purregebyr kr 60,- beregnes for purring/inkassovarsel, videre inndriving gjennom vår inkassopartner beregnes etter egne satser. Renter etter betalingstid tilkommer ihht stand.sats.​

Alle priser er eks 25% mva.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
922 85 330